tisdag 16 februari 2010

ALS---- Primär lateralskleros

Min mor fick sin diagnos på hennes sjukdom...Den heter ALS-Primär Lateralskleros.

Här framträder en långsammare förlamning i kroppen, kombinerat med spasticitet, dvs. stelhet i muskulaturen. Försämringen sker gradvis och ofta i en jämn takt under många år. Även här kan svårigheter med tal och sväljningsförmåga uppträda. Och det obotlig sjukdom och med dödlig utgång...

Det är bara 10% som lever längre än tio år.

1 kommentar: